afektivna cijena


afektivna cijena
• sentimental value

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.